• Українська
 • English
 • Nederlands
 • Français

Click here to support Ukraine

Global Ukraine

ПРО НАС

Міжнародна організація «Міст Україна-ЄС» створена з метою гуртування заради спільних ідей неурядових громадських організацій різного напрямку діяльності та політичних сил як європейських так і українських. Головною ідеєю об’єднання є розбудова в Україні прогресивного, європейського та демократичного суспільства. 

Цілі організації:

 • Розвиток і зміцнення співробітництва Українських громадських організацій, демократичних політичних сил, політиків, громадських діячів з міжнародними організаціями Європи;
 • Сприяння міжнародному об’єднанню зусиль Європейських та Українських демократичних політичних сил, політиків і громадських організацій для захисту людської гідності на рівні особистості і суспільства, захисту демократичних прав і свобод людини;
 • Просування Європейських демократичних цінностей в Україні;
 • Протидія будь-яким формам насильства, які призводять до нехтування людською гідністю, утиску демократії, свободи слова , свободи вибору, свободи віросповідання;
 • Сприяння інтеграції демократичних політичних сил і громадських організацій України в міжнародні організації Європи;
 • Сприяння реалізації міжнародних екологічних програм спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в Європі та світі. Активна пропаганда розробки та впровадження альтернативних джерел енергії;
 • Протидія міжнаціональній ворожнечі та расовій дискримінації;
 • Протидія торгівлі людьми та сприяння встановленню гендерної рівності в Україні.

 Наші завдання:

 • Сприяти розвитку та зміцненню взаєморозуміння і співробітництва урядових організацій і політичних партій з миротворчими, гуманітарними, екологічними, неурядовими, громадськими та іншими організаціями, об’єднаннями та рухами країн світу, на основі загальнолюдських, духовних і культурних цінностей, для реалізації цілей і завдань організації;
 • Сприяти встановленню громадянського миру і суспільної злагоди, взаємоповаги, дружби і рівноправного співробітництва між народами європейських країн;
 • Вивчати громадську думку, проводити соціологічні дослідження і опитування, проводити масові та інші заходи відповідно до чинного законодавства;
 • Вивчати, узагальнювати та аналізувати міжнародний досвід протидії нечесним виборам, утиску демократі, екстремізму, насильству і жорстокості;
 • Сприяти попередженню проявів екстремізму, жорстокості, нечесним виборам, утиску демократії, свободи слова; свободи віросповідання; шляхом підвищення суспільної свідомості і суспільного впливу на законодавчі органи та урядові організації;
 • Приймати участь у встановленні та веденні соціальних, гуманітарних і ділових контактів між урядовими та неурядовими організаціями ;
 • Сприяти духовному і культурному вихованню молоді в напряму гуманізму, демократичних цінностей, ненасильницького способу життя, поваги людської гідності (у тому числі за допомогою реалізації освітніх, спортивних, реабілітаційних, інформаційних, культурних та інших програм, активного залучення молоді до діяльності Організації та реалізації її цілей і завдань);
 • Взаємодіяти та сприяти об’єднанню з міжнародними організаціями, громадськими, державними, політичними, релігійними та іншими об’єднаннями та громадянами всіх країн світу, в питаннях що стосуються реалізації цілей і завдань Організації;
 • Проводити національні та міжнародні зустрічі, виставки, благодійні концерти та аукціони, конкурси, просвітницькі, культурно-масові, наукові, спортивні та інші громадські заходи;
 • Здійснювати поширення інформації про діяльність Організації, її цілі і позиції, сприяти формуванню громадської думки в питаннях, що стосуються цілей, завдань та основних напрямків діяльності Організації;
 • Здійснювати всебічну підтримку членам Організації та її партнерам, представлення та захист інтересів та ідей, які їх об’єднують.